Nyhet

Bedriftshelsetjenesten - arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018

Arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidet som foregår. STAMIs direktør Pål Molander har karakterisert arbeidsmiljøet som "det glemte gullet". Her kommer bedriftshelsetjenesten inn som "arbeidsmiljøet gullgravere". Grunnkurs for BHT bidrar til å øke fokus på det som har størst betydning - primærforebygging – basert på STAMIs forskning.

Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive. Det er bedre og bedre evidens for at virksomheter som fokuserer på de viktige arbeidsmiljøforholdene, som er tett knyttet til arbeidet som utføres, lykkes godt. Dette bidrar i sin tur til bedre resultater for virksomheten. Her ligger også svaret på hvordan vi kan bli bedre på arbeidsmiljøarbeidet fremover.

– Hvis vi alle i felleskap kan bidra til at dette budskapet gjennomsyrer arbeidsmiljøinnsatsen på den enkelte arbeidsplass, øker vi sjansene for å lykkes betydelig. Dette vil også kunne påvirke bunnlinja til virksomheten i positiv retning, sier Pål Molander.

Forebygging alltid viktig

Norge plasserer seg helt i toppen på de fleste indikatorer som angår arbeidslivet. Dette gjelder også for arbeidsmiljøforhold. Men det er viktig å være klar over at det å være verdensledende ikke nødvendigvis er det samme som at man ikke har et forbedringspotensial. Overvåkingsdata fra STAMI på arbeidsmiljøfaktorer som er tett knyttet til arbeidet som utføres, viser dette tydelig.

Det er fortsatt mange forhold i arbeidsmiljøet vi ville tjent mye på å forebygge bedre. Vi tenker da på faktorer som psykososiale og organisatoriske, fysiske, kjemiske og ergonomiske arbeidsmiljøforhold. Og ikke minst vil vi kunne opprettholde vårt konkurransefortrinn om å ha verdens beste arbeidsmiljø på vei inn i fremtidens arbeidsliv. Den fordelen bør vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, men det vil kreve innsats.

BHT har kompetansen

Bedriftshelsetjenesten (BHT) – i fellesskap med virksomhetene – vil kunne ta tak i disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass. En kompetent og godkjent BHT vil bidra med sin kunnskapsbaserte kompetanse til mer effektive arbeidsprosesser og produktivitet.

 • Grunnkurset for BHT på STAMI er et tiltak for bedre kompetanse hos personalet i BHT, noe som igjen vil kunne føre til økt tverrfaglighet og bedre samarbeid med virksomhetene. Neste grunnkurs starter 27. august 2018. Mer informasjon om grunnkurset og påmelding finner du her.

Andre artikler knyttet til Bedriftshelsetjeneste - BHT

 • Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

  En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver» ble presentert på et seminar hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 5. juni. Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken.

 • God BHT i ny versjon

  God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge, og første gang utgitt i 2000. Vektøyet ble revidert i 2007 og 2013, og nå er en ny redaksjonell oppdatering klar.

 • Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er. Rapporten fra undersøkelsen er nå tilgjengelig.

 • Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

  Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?