Hjem Nyheter Bedriftshelsetjeneste i små virksomheter

Bedriftshelsetjeneste i små virksomheter

Hele 97 prosent av registrerte bedrifter i Norge har under 50 ansatte. Disse har ofte helt andre arbeidsmiljøutfordringer enn større virksomheter.

Store deler av norsk næringsliv består av små bedrifter. Basert på registreringer i Bedrifts- og foretaksregisteret er hele 97 prosent av bedriftene små, det vil si med under 50 sysselsatte. Bedrifter med mindre enn 10 ansatte (mikrobedrifter) utgjør 80 prosent. Disse tallene er basert på registreringer av i alt ca. 440 000 bedrifter, der de uten sysselsatte er holdt utenfor.

Når vi ser på store og små bedrifters betydning for sysselsetting, blir fordelingen annerledes enn når vi bare teller de opp. Totalt står små bedrifter for nesten 60 prosent av samlet sysselsetting, mens de store har en noe mindre andel, nemlig nesten 17 prosent.

Dette viser at små- og mikrobedrifter utgjør hovedparten i norsk næringsliv, både i antall og for sysselsettingen. Utfordringen for bedriftshelsetjenestene er å møte disse på en faglig og effektiv måte. Forskning og erfaring viser at rådgivningen og bistanden til små bedrifter må være noe annet enn forenkling og nedskalering av det vi leverer til store.

Arbeidsmiljøtiltak for små bedrifter
Vi vet at små bedrifter har en form og en struktur som gir dem et særpreg som vi må erkjenne og forstå. Eksempel på dette er at eier og leder er samme person, at de ansatte ofte er knyttet tett sammen, at det er kort vei mellom vedtak og tiltak og at små bedrifter generelt har begrensede ressurser.

Peter Hasle er professor ved Aalborg universitet, og ledende i Europa innen forskning på små bedrifter og arbeidsmiljø. Han er ansvarlig for forskningsprosjektet «Improving occupational health and safety in micro and small enterprises in Europe”

Hans erfaring er at arbeidsmiljøtiltak i små bedrifter ofte blir sett på som dyrt og unødvendig, og noe som tar fokus bort fra produksjonen. Tiltak gjennomføres for å oppfylle lov og forskrift, og ikke for å styrke bedriften som en produksjonsenhet. Utfordringen blir å finne strategier og former på arbeidsmiljøinnsatsen som endrer dette.

Mer på BHT 2016 landskonferansen
Peter Hasle kommer til Landskonferansen for BHT, som arrangeres 26. – 28. september på Lillestrøm. Her vil han legge fram kunnskapen vi har i dag om disse bedriftene og deres særpreg, og hvordan bedriftshelsetjenestene kan få til gode dialoger og konstruktivt samarbeid med lederne og de ansatte.

  • STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  • Improving occupational health and safety in micro and small enterprises in Europe

Få nyhetsbrev
Lukk