Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

Avdelingen arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere, samt studier av mekanismer for hvordan skader skjer. Avdelingens aktiviteter er fordelt mellom forskning, utredning og tjenesteyting. Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø er delt i to undergrupper; Gruppe for kjemisk arbeidsmiljø og Gruppe for biologi og toksikologi.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk