Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi består av to grupper:

Gruppe for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (OPA) studerer virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer

Gruppe for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser (AML)
studerer forhold av betydning for muskelskjelettlidelser, inkludert både felt- og mekanismestudier.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk