Nyhet

Årsrapport 2015

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2015 bidratt til å gjøre norsk arbeidsliv bedre i stand til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, samt til å fremme god helse. STAMI har i 2015 hatt et høyt aktivitetsnivå med høy måloppnåelse, og god utvikling på de vesentligste kvalitetsindikatorene STAMI styrer virksomheten etter.