Fremtidens arbeidsliv med fremtidens arbeidsmiljø starter opp etter koronapandemien.

Mange av argumentene for fortsatt fjernarbeid etter pandemien er begrunnet i forskjellige behov, f.eks. miljø- og samferdselshensyn, distriktspolitikk eller husleiebesparelser. Mange peker også på fordeler ved økt fleksibilitet for de ansatte. Det er færre som snakker om hva som egentlig gir best arbeid. Hva gir best effektivitet og tjenester? Og hva med arbeidsmiljøet?

Kort sagt, hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv som grunnlag for en god velferdsstat?

Her kan du se opptak av debatten

Her kan du lese nyhetssak om debatten

 

Deltakere:
Nina Melsom fra NHO
Kari Sollien fra Akademikerne
Anne-Karin Bratten fra Spekter
Julie Lødrup fra LO
Pål Molander fra STAMI

Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B,

Tid: 17. august, Klokken 12:30 – 14:00

Les mer om STAMI på Arendalsuka her