Nyhet

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Illustrasjonsbilde av ansatt på jobb

Vi vet at arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, og for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv.

Det er viktig at myndigheter, arbeidslivets parter og andre aktører i arbeidslivet har god kunnskap om hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøforholdene. Kun på den måten kan forebyggende tiltak gjennomføres på mest mulig effektiv og treffsikker måte.

Arbeidsmiljø handler ikke om velferdsgoder slik som en fruktkurv på jobben, et stressmestringskurs, mulighet til å trene i arbeidstiden eller andre sosiale goder; selv om dette hver for seg er flotte tiltak som kan bidra til å skape god stemning, og som ikke nødvendigvis skal sløyfes. Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet

Godt arbeidsmiljøarbeid starter med god kunnskap

For å kunne arbeide best mulig med forebygging må riktig kunnskap om arbeidsmiljø og helse brukes som faktagrunnlag. Dette bidrar til å sikre en økt forståelse for hvilke utfordringer en møter og hva som virker i selve arbeidsmiljøarbeidet. Det tydeliggjør også verdien av det å jobbe godt og effektivt med riktig fokus på arbeidsplassen.

Fakta og betydningen av god kunnskap tilpasset bransjen, næringens og virksomhetens utfordringer er avgjørende. Faktaboka fra STAMI presenterer fakta basert på nasjonal statistikk og uavhengige kunnskapskilder. Den gir innsikt i hva som er vanlige risikofaktorer for ulike arbeidsplasser, og er et godt utgangspunkt for arbeidsmiljøarbeidet og refleksjon om hvordan dette ser ut på enkelte arbeidsplasser.

God innsikt i og forståelse for jobbhverdagen i virksomhetene er både nødvendig og avgjørende for å oppnå gode resultater, og for at forebyggende arbeid skal virke, kreves både kunnskap og forståelse. Kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktige og mest relevante for hver enkelt arbeidsplass. Det trengs forståelse for sammenhenger, og hvordan man kan jobbe med dette.

Det som settes i gang av forebyggende tiltak må bygge på det vi vet påvirker arbeidsmiljøet og gir effekt. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på slik kunnskap – om hva som virker – er en god investering. Både for den enkelte arbeidstakeren og virksomheten.

 

Relevante lenker

 • Trykkfil av brosjyren "Det handler om arbeid", brukt i de regionale samlingene om arbeidsmiljø. Bestilling av trykk og opplag gjøres av hver enkelt organisasjon selv. STAMI setter pris på å bli orientert om deres opplag og distribusjon i etterkant.

 • Sammen med partene i arbeidslivet, arrangerer STAMI samlinger i ulike deler av landet for sette fokus på hvordan vi sammen kan ta det neste steget. Deltakelsen er gratis.

 • Arbeidsmiljøprofiler i yrker og næringer samt nasjonal arbeidsmiljøstatistikk – verktøy for eget arbeidsmiljøarbeid.

 • Faktaboka viser statistikk og utviklingstrekk i norsk arbeidsliv på bakgrunn av nasjonale datakilder.

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

 • Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

  Et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en ny økonomisk analyse utført av Oslo Economics. Å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kan gi store besparelser for virksomhetene og samfunnet.

Få nyhetsbrev
Lukk