Nyhet

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Illustrasjonsbilde av ansatt på jobb

Vi vet at arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, og for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv.

Det er viktig at myndigheter, arbeidslivets parter og andre aktører i arbeidslivet har god kunnskap om hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøforholdene. Kun på den måten kan forebyggende tiltak gjennomføres på mest mulig effektiv og treffsikker måte.

Arbeidsmiljø handler ikke om velferdsgoder slik som en fruktkurv på jobben, et stressmestringskurs, mulighet til å trene i arbeidstiden eller andre sosiale goder; selv om dette hver for seg er flotte tiltak som kan bidra til å skape god stemning, og som ikke nødvendigvis skal sløyfes. Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
 • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet

Godt arbeidsmiljøarbeid starter med god kunnskap

For å kunne arbeide best mulig med forebygging må riktig kunnskap om arbeidsmiljø og helse brukes som faktagrunnlag. Dette bidrar til å sikre en økt forståelse for hvilke utfordringer en møter og hva som virker i selve arbeidsmiljøarbeidet. Det tydeliggjør også verdien av det å jobbe godt og effektivt med riktig fokus på arbeidsplassen.

Fakta og betydningen av god kunnskap tilpasset bransjen, næringens og virksomhetens utfordringer er avgjørende. Faktaboka fra STAMI presenterer fakta basert på nasjonal statistikk og uavhengige kunnskapskilder. Den gir innsikt i hva som er vanlige risikofaktorer for ulike arbeidsplasser, og er et godt utgangspunkt for arbeidsmiljøarbeidet og refleksjon om hvordan dette ser ut på enkelte arbeidsplasser.

God innsikt i og forståelse for jobbhverdagen i virksomhetene er både nødvendig og avgjørende for å oppnå gode resultater, og for at forebyggende arbeid skal virke, kreves både kunnskap og forståelse. Kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktige og mest relevante for hver enkelt arbeidsplass. Det trengs forståelse for sammenhenger, og hvordan man kan jobbe med dette.

Det som settes i gang av forebyggende tiltak må bygge på det vi vet påvirker arbeidsmiljøet og gir effekt. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på slik kunnskap – om hva som virker – er en god investering. Både for den enkelte arbeidstakeren og virksomheten.

 

Relevante lenker

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

  Et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en ny økonomisk analyse utført av Oslo Economics. Å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet kan gi store besparelser for virksomhetene og samfunnet.

 • Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

  Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og årets utgave er nylig lansert. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge, og du kan laste den ned her.

 • Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

  En ny rapport fra STAMI gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig. Rapporten ble presentert på et frokostseminar på STAMI 12. oktober. Her kan du se presentasjonen og laste ned rapporten.

 • Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

  Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom land og hva disse forskjellene betyr. En ny rapport som presenteres på frokostseminar på STAMI torsdag 12. oktober gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig.

 • Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

  Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opplever konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Nærmere nitten prosent opplever dette med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.

 • Arbeid påvirker psykisk helse

  Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrkesaktive å ha psykiske plager som symptomer på angst og depresjon. Tall fra NAV viser at psykiske lidelser ligger til grunn for 20 prosent av det legemeldte sykefraværet og 35 prosent av årsakene til uføretrygd. I flere år har tallene pekt mot en trend hvor psykisk helse får en større betydning for deltakelse, fravær og frafall fra arbeidslivet.