Tjenester og fakta

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Medisinsk seksjon har ansvar for arbeidsmedisinske polikliniske utredninger. Pasienter til poliklinikken blir henvist fra hele landet.

Eksempler på oppgaver som kan utføres på poliklinikken:

  • Utredninger av mulige løsemiddelskade
  • Utredninger av arbeidsrelaterte hudplager
  • Utredninger av lungesykdommer som kan skyldes eksponering i yrkeslivet
  • Andre arbeidsmedisinske problemstillinger
  • Vurdering av årsaksforhold ved mulig yrkesbetinget kreft

For å få avtale må du få en henvisning fra bedriftshelsetjenesten, fastlegen din eller trygdekontor. I noen tilfeller kan pasienten allerede ha fått en utredning, men det kan være uklarheter knyttet til årsakssammenhengen.  Stort sett møter pasienten selv opp til undersøkelsen, men i noen tilfeller kan vi utrede saker uten personlig oppmøte.

Ved mistenkte helseskader hos flere arbeidstakere på samme arbeidsplass kan det være aktuelt å se nærmere på eksponeringsforhold og vurdere årsakssammenheng. Ved behov for løpende helsekontroll, ta kontakt med egen bedriftshelsetjeneste.

Dersom det påløper utgifter, ta kontakt med NAV for forhåndsgaranti, ettersom disse ikke automatisk vil bli refundert.

Vi har for tiden to assistentleger og seks overleger som er tilknyttet poliklinikken. I tillegg har vi to nevropsykologer med kompetanse innen det arbeidsmedisinske feltet.

Kontakt

Få nyhetsbrev
Lukk