Nyhet

Arbeidshelse 2017

20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

PROGRAM (foreløpig)

Ordstyrer: Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

08.00: Registrering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (rom: Q1)
10.30: Pause

10.45: Mennesket i fremtidens arbeidsliv
•Velkommen v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
•Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? v/ Sigrun Vågeng, direktør NAV
•Automatisering og menneskelig arbeidskraft v/ Helge Aasen, konsernsjef Elkem ASA
•Hvordan ivareta helsen til arbeidstakerne? v/ Roger Heimli, nestleder, LO
•Legeforeningen og arbeidshelse v/ Marit Hermansen, president, Legeforeningen
•Debatt: Helge Aasen, Marit Hermansen, Roger Heimli og Sigrun Vågeng

12.10: Lunsj

13.00: Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?
•Innledning v/ Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening
•Perspektiv og praksis v/ Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
•Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS? v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

14.30: Pause

15.00: Utenforskapet – kan arbeidsgiverne skape lønnomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?
•Innledning v/ Cecilie Sjåland, rådgiver for yrkeshygiene, LO
•Fra flykning til grunder og arbeidsgiver for over 100 ansatte v/ Bardhec Ademaj, West Facility Management
•Telenor Open Mind v/ Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor ASA
•Hvordan ser Statoil på mennesket i sin fremtidige organisasjon? v/ konserndirektør/COO Jannicke Nilsson, Statoil ASA
•Samtale mellom foredragsholderne

Å ruste seg til endring. Hvordan mestre det uventede?
Når utfordringene oppstår, er det for sent å starte treningen. Vi møter Pål Aksel Næss, traumeoverlege, Oslo universitetssykehus som deler erfaringer fra 22. juli 2011.

 

Les mer og meld deg på

Andre artikler knyttet til Informasjon fra STAMI

 • Årsrapport 2017

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78 vitenskapelige artikler i fagfellebedømte tidsskrifter. Last ned STAMIs årsrapport for 2017 her.

 • 5 råd for et godt arbeidsmiljø

  Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Her kan du lese hans fem beste råd for et godt arbeidsmiljø, for å forebygge uhelse, utvikle godt arbeidsklima og stimulere til effektiv produksjon.

 • Bestill magasinet Arbeid og helse

  STAMIs magasin Arbeid og helse kommer ut en gang i året. I magasinet kan du blant annet lese om rollekonflikt på arbeidsplassen, grønne jobber i skitne omgivelser og fysisk tungt arbeid i framtiden, samt mye annet. Ikke fått det i posten? Da kan du laste ned eller bestille det gratis tilsendt her.

 • Konferanse: Arbeidshelse 2017

  Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet? 20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Aktuelle NIVA-kurs

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

 • Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI

  Direktør Pål Molander blir tilsett i åremålsstilling som direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for ein periode på seks år, frå det tidspunktet departementet avgjer.