Nyhet

Arbeidshelse 2017

20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

PROGRAM (foreløpig)

Ordstyrer: Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

08.00: Registrering og kaffe
09.00: Felles åpning av Industri Futurum (rom: Q1)
10.30: Pause

10.45: Mennesket i fremtidens arbeidsliv
•Velkommen v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri
•Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut? v/ Sigrun Vågeng, direktør NAV
•Automatisering og menneskelig arbeidskraft v/ Helge Aasen, konsernsjef Elkem ASA
•Hvordan ivareta helsen til arbeidstakerne? v/ Roger Heimli, nestleder, LO
•Legeforeningen og arbeidshelse v/ Marit Hermansen, president, Legeforeningen
•Debatt: Helge Aasen, Marit Hermansen, Roger Heimli og Sigrun Vågeng

12.10: Lunsj

13.00: Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?
•Innledning v/ Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening
•Perspektiv og praksis v/ Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
•Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS? v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

14.30: Pause

15.00: Utenforskapet – kan arbeidsgiverne skape lønnomhet med å bidra til å få mennesker inn i eller tilbake i arbeidslivet?
•Innledning v/ Cecilie Sjåland, rådgiver for yrkeshygiene, LO
•Fra flykning til grunder og arbeidsgiver for over 100 ansatte v/ Bardhec Ademaj, West Facility Management
•Telenor Open Mind v/ Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor ASA
•Hvordan ser Statoil på mennesket i sin fremtidige organisasjon? v/ konserndirektør/COO Jannicke Nilsson, Statoil ASA
•Samtale mellom foredragsholderne

Å ruste seg til endring. Hvordan mestre det uventede?
Når utfordringene oppstår, er det for sent å starte treningen. Vi møter Pål Aksel Næss, traumeoverlege, Oslo universitetssykehus som deler erfaringer fra 22. juli 2011.

 

Les mer og meld deg på

Andre artikler knyttet til Informasjon fra STAMI

 • Konferanse: Arbeidshelse 2017

  Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet? 20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Aktuelle NIVA-kurs

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

 • Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI

  Direktør Pål Molander blir tilsett i åremålsstilling som direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for ein periode på seks år, frå det tidspunktet departementet avgjer.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Konferanse: Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

  Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om hva slags betydning arbeidsmiljøet har for å holde eldre arbeidstakere inne i arbeidsmarkedet. Resultatene legges fram på en konferanse hos Fafo den 20. juni 2017.

 • Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

  Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og kva som kan vere med på å halde og faktisk gjere oss friske – men det er ikkje alltid vi brukar denne kunnskapen.