Morten Wærsted

Morten Wærsted

Overlege, dr.med. (AML) – Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

23 19 52 44

Prosjektleder i prosjekter

Publikasjoner

Andre ansatte i Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

Få nyhetsbrev
Lukk