Grete Friisk

Grete Friisk

Avdelingsingeniør (KJEMI) – Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)

23 19 54 68

Prosjektdeltaker

Andre ansatte i Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA)