Bo Veiersted

Bo Veiersted

Gruppeleder arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser (AML) – Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

23 19 53 75

Prosjektleder i prosjekter

Publikasjoner

Andre ansatte i Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi (APF)

Få nyhetsbrev
Lukk