Nyhet

Aktuelle NIVA-kurs

Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Her er et utvalg aktuelle kurs fremover:

Diversity and Inclusion Management

Er din organisasjon satt opp til å kunne møte et diversifisert og flerkulturelt arbeidsmarked? Hvordan kan du best jobbe med organisatoriske og psykososiale forhold for å kunne skape produktive og utviklende arbeidsmiljø både for den enkelte og for virksomheten?
7. – 9.  juni 2017, Soria Moria hotell, Oslo

Diversity and Inclusion Management – les mer på NIVAs kurssider

Occupational Skin Diseases – diagnostics and prevention

Arbeidsrelaterte hudlidelser er en viktig gruppe arbeidsrelaterte lidelser. Hva skyldes de, hvor stor utbredelse har de og hva kan de føre til av helseeffekter og effekter på arbeid og helse?
5. – 8. september 2017, Marina Congress Center, Helsinki, Finland

Occupational Skin Diseases – diagnostics and prevention – les mer på NIVAs kurssider

Bullying and Harassment at Work

Mobbing og trakassering i arbeidslivet er dessverre en utfordring på mange ulike arbeidsplasser. NIVA har over flere år bidratt til å øke kunnskapen om både utbredelse og hva en kan gjøre for å håndtere dette. Et viktig moment i en organisasjons arbeid med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.
18. – 20. september 2017, Kurhotel Skodsborg, København, Danmark

Bullying and Harassment at Work – les mer på NIVAs kurssider

For a Healthy Digital Work Environment

Hva betyr den nye digitale arbeidsplassen for deg og ditt arbeid? Nye kommunikasjonsformer, for mye informasjon, fleksible arbeidsmetoder, grenseløst arbeid og teknologifokus snarere enn arbeidsfokus? Hvordan skal vi håndtere både gamle og nye utfordringer i jobben?
18. – 20. oktober 2017, Hotel Scandic Continental, Stockholm, Sverige

For a Healthy Digital Work Environment – les mer på NIVAs kurssider

Kursoversikt

 • NIVA tilbyr både kurs, seminarer, konferanser og online-kurs. Oversikt over alle NIVA-arrangementer finner du her.

Andre artikler knyttet til Internasjonalt samarbeid og Informasjon fra STAMI

 • Konferanse: Arbeidshelse 2017

  Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet? 20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Arbeidshelse 2017

  20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen "Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?"

 • Ny åremålsperiode for direktør Pål Molander på STAMI

  Direktør Pål Molander blir tilsett i åremålsstilling som direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for ein periode på seks år, frå det tidspunktet departementet avgjer.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Konferanse: Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

  Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om hva slags betydning arbeidsmiljøet har for å holde eldre arbeidstakere inne i arbeidsmarkedet. Resultatene legges fram på en konferanse hos Fafo den 20. juni 2017.

 • Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

  Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og kva som kan vere med på å halde og faktisk gjere oss friske – men det er ikkje alltid vi brukar denne kunnskapen.