Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

Fakta, status og utviklingstrekk for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, risikofaktorer og helseeffekter. Les mer

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

  Fakta, status og utviklingstrekk for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, risikofaktorer og helseeffekter.

 • Nye fakta om arbeidsmiljø og -helse i Norge

  Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

 • Ledig stilling: Lege i spesialisering – utdanningsstilling i arbeidsmedisin

  Ved Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi er det ledig stilling som lege i spesialisering (LIS). Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi har som oppgave å kartlegge sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, og i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er avdelingen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet og vi har også Fagsekretariatet for BHT og koordineringsfunksjon for landets arbeidsmedisinske sykehusavdelinger i vår avdeling.

 • Samarbeid og teamroller i BHT

  I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

Publikasjoner

Prosjekter

Kommende kurs

 • Frokostseminar: jobben som årsak til alkoholbruk?

  Forskning viser at det samlede alkoholkonsumet i Norge er i stadig vekst. Med bakgrunn i denne økningen har det gjennom en rekke medieoppslag blitt hevdet at nordmenn drikker for mye og at disse nyetablerte drikkevanene skaper bekymring.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for BHT høsten 2015

  Kurset er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Videreutdanningsprogrammet for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  VUP er rettet mot erfarne deltakere innen BHT/HMS som har Grunnkurs for BHT eller tilsvarende skolering innen BHT/HMS. Målet er å gi økt kunnskap om arbeidshelse, systematisk HMS arbeid, lovverk, helsekommunikasjon, mestring av roller, ledelse, samarbeid og teambygging

  Opplæring

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til de som har deltatt på Grunnkurs for BHT i 2008-2012 og nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning eller å gi nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Opplæring

STAMI i media

Direkte fra klokken 10.00

Nye fakta om arbeidsmiljø og -helse i Norge

Direktesendingen er slutt. Sendingen vil om kort tid komme i opptak på STAMI-TV

Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres. Les mer om arrangementet og last ned faktaboken her

 

 

 

 

Siste fra STAMI-TV

Artikkel

Arbeid som årsak til helse

Hva skal vi tro på? Kunnskaper om årsaksforhold er sentrale for forebygging og behandling. Hvordan skal man skape sikker kunnskap? Hvilke krav skal man stille til forskning for å være sikker på konklusjonene? Les mer