Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter

 • Endring på sprayflasker minsker kjemikalie-eksponering fra rengjøringsmidler i sprayform

  Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen.

 • Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen skal ledes av Pål Molander, direktør ved STAMI.

 • STAMI-TV: Kjønnsforskjeller i sykefravær

  Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Se opptak fra frokostseminar 16. februar.

 • Vacancy: Postdoctoral position

  The National Institute of Occupational Health (STAMI) has a vacancy for a 3-year full-time postdoctoral position on the project ICElab “Impact of Cold Exposure – a laboratory approach: Patterns of exposure, mechanisms, and health.”

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) inviterer til kurset "Lean and the Work Environment", 3. - 6. april i København.

Meld deg på kurs hos STAMI

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  STAMI arrangerer 14. og 15. mars 2017 basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT. Kurset vektlegger betydningen av kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer. Målrettede helsesamtaler/helsekontroller og informasjon trekkes fram som særlig viktige verktøy i kartleggingen av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og i oppfølgingen av de ansatte. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølgingstiltak. KURSET ER FULLTEGNET

 • Frokostseminar 16. mars: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakeres psykiske helse?

  Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen etter muskelskjelettlidelser når det gjelder langtidssykemeldinger i Norge. På dette frokostseminaret ser vi nærmere på arbeidsfaktorer som kan påvirke psykisk helse - både positivt og negativt.

 • Dagsseminar: Hvordan tilrettelegge arbeidet for gravide arbeidstakere?

  De fleste gravide ønsker å være i jobb, hvis mulighetene er tilstede. Mye av fraværet blant gravide kan derfor unngås med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. STAMI arrangerer dagsseminar 22. mars 2017 om hvordan man kan legge arbeidet til rette for at gravide arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de ønsker og kan.

 • Basiskurs i prøvetaking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

  STAMI arrangerer et tredagers kurs 27. - 29. mars 2017 for ansatte som har kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap i prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater, og retter seg mot de som arbeider som yrkeshygieniker, verneingeniør eller med lignende oppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester.

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter