Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Kan reduksjon av sykefraværet ha effekt i neste generasjon?

Forskning viser at sannsynligheten for sykmelding kan påvirkes av sykmeldingsmønsteret i omgivelsene – kolleger, familier, naboer. Men kan denne påvirkningen strekke seg over generasjoner? Vil sykmeldingsmønsteret hos foreldre, når man selv er i ungdomsårene, påvirke sannsynligheten for selv å bli sykmeldt senere i livet? Les mer

Kommende kurs

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til alle som tidligere har deltatt på Grunnkurs for BHT og som nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning og samtidig gjøre nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Frokostseminar: Hudplager i norsk arbeidsliv – potensiale for forebyggende arbeid

  Det kroniske forløpet av arbeidsrelaterte hudsykdommer, som i hovedsak utgjøres av irritativt og allergisk kontakteksem på hender, resulterer i uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av tap av arbeidsevne og uførhet. EU-kommisjonen har nylig definert at manglende forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioritereres, og Verdens helseorganisasjon har definert hudplager som en utfordring for arbeidstakeres helse.

  Frokostseminar

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Grunnkurs for BHT våren 2016

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT våren 2016. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin – Januarkurset

  STAMI, Statens arbeidsmiljøinstitutt, inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin 27.–28. januar 2016. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

  Opplæring

Publikasjoner

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Kan reduksjon av sykefraværet ha effekt i neste generasjon?

  Forskning viser at sannsynligheten for sykmelding kan påvirkes av sykmeldingsmønsteret i omgivelsene – kolleger, familier, naboer. Men kan denne påvirkningen strekke seg over generasjoner? Vil sykmeldingsmønsteret hos foreldre, når man selv er i ungdomsårene, påvirke sannsynligheten for selv å bli sykmeldt senere i livet?

 • IA-konferansen 2015

  Den nasjonale IA-konferansen arrangeres hvert år i samarbeid mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv). Årets konferanse er berammet til 25. november i Oslo, og vil ha fokus på unge og arbeid.

 • Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

  Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager og sykdom.

 • Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

  Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringer i publisering, teknologi og faglig utvikling, og samtidig stabilisert seg som et topp internasjonalt tidsskrift innen arbeidshelse.

Prosjekter

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV