Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

52 pågående forskningsprosjekter ved STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttets forskning er både tverrfaglig og flerfaglig. Foruten tematisert forskning, er våre forskningsprosjekt oftest å gjenfinne innenfor forskningsområdene fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Les mer

Kommende kurs

 • Medarbeiderundersøkelser – hvorfor, hva og hvordan?

  STAMI inviterer til todagers seminar om medarbeiderundersøkelser 8.-9. desember. Seminaret vektlegger aktuell kunnskap fra det psykososiale og organisatoriske fagområdet. Det settes fokus på hva medarbeiderundersøkelser innebærer, hvilke typer undersøkelser som finnes, hva de kan brukes til og hva de ikke kan brukes til.

  Opplæring

 • Frokostseminar: arbeidsmiljø for unge arbeidstakere

  STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt - inviterer til frokostseminar 10. desember hvor vi ser på hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende med unges arbeidsmiljø. Unge arbeidstakere har ofte mangelfull opplæring og er mindre bevisste på konsekvenser av risikoatferd. Samtidig er de mer utsatt for psykososiale utfordringer og arbeidsulykker/skader enn eldre arbeidstakere.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for BHT våren 2016

  STAMI inviterer til Grunnkurs for BHT våren 2016. Kurset skal bidra til at bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin – Januarkurset

  STAMI inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin 27.–28. januar 2016. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

  Opplæring

 • Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – 2016

  STAMI arrangerer 16.-17. februar 2016 basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Kurset er for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunnskaper i primærforebyggende bistand.

  Opplæring

Publikasjoner

Siste nyheter fra STAMI.no

 • 52 pågående forskningsprosjekter ved STAMI

  Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttets forskning er både tverrfaglig og flerfaglig. Foruten tematisert forskning, er våre forskningsprosjekt oftest å gjenfinne innenfor forskningsområdene fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

 • Muggsoppartikler og helseeffekter

  I arbeid hvor vi eksponeres for muggsopp, inhalerer vi muggsoppartikler som varierer i type, størrelse og form, og som kan indusere ulike immune reaksjoner og helseeffekter i de øvre og nedre luftveiene, alveolene og øyne. Slik eksponering for muggsoppartikler kan være assosiert med flere helseproblemer blant annet øye- og luftveisirritasjoner, allergi og infeksjoner, viser forskning fra blant annet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

 • Arbeidsrelatert eksponering for luftbåren forurensning offshore

  Oljeboring har en drevet med i mer enn 150 år, og i dag er flere enn 3500 oljerigger i virksomhet over hele verden. I en nylig studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere sett på luftkonsentrasjoner av oljebaserte borevæsker (mud) i forbindelse med boring etter olje og gass. Forskerne fant borevæske i arbeidsatmosfæren, både ved innendørs og utendørs arbeidsoperasjoner.

 • Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) har nå lansert sitt kurs- og undervisningsprogram for neste år

  I 2016 kan du få avansert videreutdanning og kursing i arbeidsmiljørelevante tema, og Statens arbeidsmiljøinstitutt og forskere herfra bidrar på flere. Mer spesifikt på kurset om unge arbeidstakere som avholdes i Oslo i mars, kurset om smerte og arbeid som avholdes i Oslo i april , og kurset om bruk og effekt av sosiale medier og wiki i forskningsformidlingen, som avholdes i Helsingfors. Også det i april.

Prosjekter

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV