Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

God og støttende ledelse forbedrer psykisk helse over tid

I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt hvordan ansatte i departementene har opplevd tiden etter terrorangrepet i regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Les mer

Kommende kurs

 • Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – 2016

  STAMI arrangerer 16.-17. februar 2016 basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Kurset er for BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunnskaper i primærforebyggende bistand. KURSET ER FULLTEGNET.

 • Frokostseminar: luftforurensning på arbeidsplassen

  I vinter har det vært mye oppmerksomhet rettet mot luftforurensning i de største byene våre. Luftforurensning er en utfordring enten vi eksponeres på arbeidsplassen eller der vi bor, og det er et kontinuerlig behov for luftovervåkning for å identifisere, kontrollere og forebygge mulige helseplager på arbeidsplassen og i miljøet.

  Frokostseminar

 • BHT 2016 Landskonferansen

  STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  Konferanse

Siste nyheter fra STAMI.no

 • God og støttende ledelse forbedrer psykisk helse over tid

  I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt hvordan ansatte i departementene har opplevd tiden etter terrorangrepet i regjeringskvartalet den 22. juli 2011.

 • Smerter, søvnløshet og depresjon tidobler risikoen for nedsatt arbeidsevne

  Smerter i flere deler av kroppen, søvnløshet og depresjon er vanlig forekommende symptomer blant yrkesaktive. Når disse symptomene opptrer sammen ser man en tidobling i risiko for nedsatt arbeidsevne. Dette viser ny forskning fra det finske Arbetshälsoinstitutet.

 • Kvinner og arbeidshelse

  Sysselsettingen blant kvinner i Norge er høy, og sammenliknet med andre land er forskjellen mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse liten. Men når det gjelder oppgitte eksponeringer på arbeidsplassen og arbeidsrelaterte helseplager, er kjønnsforskjeller fortsatt til stede.

 • STAMI representert på kommende NIVA-kurs

  Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene til Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) i år. Du kan delta på kurs blant annet om forskningsformidling, arbeid og smerte og unge arbeidstakere.

 • Ny avdelingsdirektør ved NOA

  Berit Bakke har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 • Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

  I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter

STAMI i media