Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter fra STAMI

 • Kjemiske eksponeringer i norsk arbeidsliv

  Nærmere 25 prosent av norske yrkesaktive oppgir at de utsettes for kjemiske yrkeseksponeringer i sitt arbeid. Kjemiske eksponeringer er en risikofaktor for mange ulike helseutfall. Yrkene som rapporterer høyest andel kjemisk eksponering er mekanikere, byggearbeidene og metallarbeidere. Også yrkesgrupper som renholdere og anleggsarbeidere oppgir høyere kjemisk eksponering enn gjennomsnittet i Norge.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhengen mellom kroniske sykdommer, sykefravær og kostnader, og en review-artikkel med forfatter fra STAMI, om mobbing på arbeidsplassen og sykefravær.

 • Ledig stilling: Økonomisjef/førstekonsulent – vikar økonomi og regnskap

  Statens arbeidsmiljøinstitutt søker etter en engasjert medarbeider innen økonomi og regnskap. Stillingen vil være tilknyttet administrasjonsavdelingen ved instituttet som gjennom rådgivning og interne tjenester bidrar til at Statens arbeidsmiljøinstitutt er et velfungerende forskningsinstitutt. Stillingen er et ettårig fulltidsengasjement som vikar.

 • Ny doktorgrad ved STAMI om sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer

  Lungesykdom og eksponering i arbeidsmiljøet er en velkjent og utbredt problemstilling. En gruppe kjemikalier som enkelte arbeidstakere utsettes for er kreftfremkallende tjærestoffer. 15. september disputerer Heidi Uppstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om kjønnsforskjeller knyttet til sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer.

 • Det blir fullt hus på BHT 2016

  Over 400 er påmeldt til landskonferansen BHT 2016 26. - 28. september på Lillestrøm. Det er gledelig med så stor oppslutning, det viser at bedriftshelsetjenestene prioriterer en fagsamling om arbeidsmiljø og forskningsbasert kunnskap. Vi gleder oss til å levere en spennende landskonferanse!

 • Betydningen av personlighetstrekk for mobbing i arbeidslivet

  Et kontroversielt tema innenfor forskning på mobbing i arbeidslivet er om enkelte personlighetsdisposisjoner gir økt risiko for å bli utsatt for mobbing. Er det slik at bestemte personlighetstrekk er forbundet med større sannsynlighet for å bli mobbet eller spiller ikke personligheten noen rolle? Ny forskning fra STAMI viser at personlighetsdisposisjoner kan være både mulig årsak til, og konsekvens av mobbing.

STAMI i media

Kommende kurs

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter