Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

testbilde

Artikkel

Samarbeid og teamroller i BHT

I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige. Les mer

Siste nyheter fra STAMI.no

 • Ledig stilling: Lege i spesialisering – utdanningsstilling i arbeidsmedisin

  Ved Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi er det ledig stilling som lege i spesialisering (LIS). Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi har som oppgave å kartlegge sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, og i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er avdelingen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet og vi har også Fagsekretariatet for BHT og koordineringsfunksjon for landets arbeidsmedisinske sykehusavdelinger i vår avdeling.

 • Samarbeid og teamroller i BHT

  I en gruppe der flere tenker likt, er trolig noen overflødige.

 • Disputas ved STAMI

  Komlavi Anani Afanou disputerer 22. mai 2015 for graden ph.d. med avhandlingen «Fungal aerosols: characterization and immunodetection of fungal fragments».

 • Tilgjengeliggjort kunnskap

  Tilgjengeliggjøring av forskningsbasert kunnskap er en av STAMIs viktigste oppgaver, og vårt mål er at vi skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse og gjøre denne kunnskapen kjent i Norge.

Publikasjoner

Prosjekter

Kommende kurs

 • Nye fakta om arbeidsmiljø og -helse i Norge

  Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

  Konferanse

 • Grunnkurs for BHT høsten 2015

  Kurset er forbeholdt ansatte i BHT. Gjennom undervisning og gruppearbeid skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø. Grunnkurset har veiledning av et arbeidsmiljørettet bedriftsprosjekt for å sette deltakerne i stand til å øke egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt. Prosjektarbeidet knyttes opp mot ordinært arbeid i egen BHT.

  Opplæring

 • Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT

  Målgruppen er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for tema. Deltakerne bør være ansatt i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/arbeidsmedisin.

  Dette kurset er fulltegnet

  Opplæring

 • Videreutdanningsprogrammet for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  VUP er rettet mot erfarne deltakere innen BHT/HMS som har Grunnkurs for BHT eller tilsvarende skolering innen BHT/HMS. Målet er å gi økt kunnskap om arbeidshelse, systematisk HMS arbeid, lovverk, helsekommunikasjon, mestring av roller, ledelse, samarbeid og teambygging

  Opplæring

 • Eksamensseminar for tidligere grunnkursdeltakere

  STAMI tilbyr to dager med faglig oppfriskning og påfyll til de som har deltatt på Grunnkurs for BHT i 2008-2012 og nå ønsker å ta eksamen. Programmet er satt sammen i den hensikt å komplettere tidligere undervisning eller å gi nytte som generell repetisjon ved å dekke flere kompetanseområder.

  Opplæring

 • Kurs i arbeidslivets toksikologi 2015

  STAMI inviterer til kurs i arbeidslivets toksikologi. Kurset gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for håndtering av ulike kjemikaliepåvirkninger i bruker- og produksjonsindustri, og for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne problemstillinger.

  Opplæring

STAMI i media

Siste fra STAMI-TV