Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. STAMI forsker på problemstillinger knyttet til norsk arbeidsmiljø, og produserer og formidler kunnskap og statistikk om arbeidsmiljø og helse.

Aktuelle nyheter

 • Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor

  Ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær, viser en ny studie fra STAMI.

 • Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

  Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø.

 • Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg

  Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser ein ny rapport frå Arbeidstilsynet og STAMI. – Dette er eit positivt trekk, men sektoren har framleis mykje å hente i det skadeførebyggande arbeidet.

Kommende kurs hos STAMI

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin – januarkurset 2020

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag 30. januar 2020. Med kurset ønsker STAMI å gi oppdatert, relevant og motiverende kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

  Kurs/opplæring

 • Statens grunnkurs for BHT (bedriftshelsetjenesten) våren 2020

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen.

 • Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

  STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater.

 • Statens videreutdanning for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  Kurset retter seg mot erfarne BHT-ansatte som har tatt Grunnkurset og ønsker videre fordypning i risikokartlegging, bransjerettede tiltak og innen kompetanseområdene arbeidsmedisin, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og ledelse i BHT.

Nye prosjekter

Opptak fra seminar

STAMI i media

Få nyhetsbrev
Lukk